Сайт Херсонської міської ради
Міська програма „Ветеран” на 2011-2015 роки

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукуватиЕлектронна адреса

 

ХЕРСОНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

 

ІІІ  сесія міської ради VІ скликання

 

 

від 28.12.2010   №  34

 

Про затвердження   міської
програми „Ветеран” на 2011-2015 роки

 

З метою посилення соціального захисту окремих категорій городян, на виконання статті 20 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, керуючись пунктом  22  частини першої  статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

           

1. Затвердити міську програму „Ветеран” на 2011-2015 роки (додається).       

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  охорони здоров?я та соціального захисту населення (Ломако Л. В.).

 

 

 

Міський голова           В.В.Сальдо

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету  міської ради

28.12.2010  №  34

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

„ВЕТЕРАН”  НА 2011-2015  РОКИ

 

1. Мета Програми

 

Основною метою міської програми «Ветеран» на 2011-2015 роки  (далі - Програма) є вдосконалення та  посилення соціального захисту ветеранів війни та праці, ветеранів військової служби та правоохоронних органів  ( далі – ветеранів), створення необхідних умов для їх нормального життя та активної діяльності ветеранських організацій міста, захист їх прав, наданих Конституцією та законами України.

 

2. Основні завдання Програми

 

2.1.Підвищення якості життя ветеранів.

2.2.Створеня  умов для максимально  раціонального та економного використання  коштів  міського бюджету, спрямованих  на соціальну сферу, залучення додаткових, у тому числі  благочинних, ресурсів; розвиток ділової та творчої активності  ветеранів.

2.3.Координація діяльності органів місцевого самоврядування, профспілок, трудових колективів, громадських організацій та фондів щодо реалізації законодавства про працю та соціальний захист.

2.4.Завдання Програми реалізуються на рівні міста, районів у місті, окремих підприємств, організацій та установ, які розробляють та здійснюють власні заходи щодо виконання Програми.

 

3. Основні напрямки реалізації Програми

 

Станом на 01.01.2010,  у місті Херсоні проживає 105484 пенсіонери,        в тому числі:

    - інвалідів війни

1337

    - учасників бойових дій

2405

    - учасників війни

9193

    - сімей загиблих воїнів,
вдів померлих  ветеранів війни

2527

     - ветеранів Міністерства оборони

625

     - ветеранів Міністерств внутрішніх справ

406

      - ветеранів праці

26830

      - дітей війни

 40773.

Протягом останнього часу в місті відсутня заборгованість із виплати пенсій, розмір мінімальної пенсії відповідає розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, затвердженому законодавством. Практично щорічно  збільшується фактичний розмір пенсій та  адресної грошової допомоги , які отримують ветерани війни.

Районні в місті територіальні центри по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян постійно вживають заходів щодо збільшення переліку послуг, що надаються ветеранам війни, які знаходяться на обслуговуванні центрів. Станом на 01.11.2010, послугами територіальних центрів користуються 2863 мешканці міста.

Для цього укладаються договори про проведення громадських робіт із районними центрами зайнятості, що дає змогу надавати послуги з ремонту квартир, взуття, перукарські послуги  тощо.

Постійну роботу, спрямовану на посилення соціальної захищеності ветеранів війни та праці, проводять  міська та районні у місті  ради ветеранів.

Активізується робота із залучення благодійницьких та спонсорських коштів, які спрямовуються на надання  допомоги ветеранам війни та праці.

За результатами аналізу, визначилися категорії громадян, яким надається пріоритетна підтримка за рахунок коштів міського бюджету. Це – одинокі, малозабезпечені громадяни, ветерани війни, вдови загиблих на фронті, сім’ї загиблих в Афганістані, інваліди по зору, інваліди дитинства.

 Для цих категорій громадян розроблено міську комплексну  програму „Соціальний захист”, у рамках якої окремим категоріям громадян надається соціальна допомога за рахунок коштів міського бюджету.

 

4. Основні заходи щодо реалізації  Програми

 

4.1. Організаційно-правові засади соціального захисту ветеранів війни та праці

 

4.1.1. Систематично проводити роботу з обстеження умов життя     ветеранів, насамперед, одиноких. За результатами обстежень,  надавати необхідну допомогу.

 

Постійно

Виконкоми міської та  районних у місті Херсоні рад, міська та районні ради ветеранів

 

4.1.2. Бронювати робочі місця для осіб передпенсійного віку, створювати умови для працевлаштування  пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію та мають бажання працювати.

 

Постійно

Виконкоми  районних у місті Херсоні  рад, керівники підприємств, організацій

 

4.1.3. Проводити роботу за місцем проживання пенсіонерів та інвалідів щодо створення умов для надомної праці, їх працевлаштування на сезонні та громадські оплачувані роботи.

 

 

Постійно

Виконкоми районних у місті рад

 

4.1.4. Обов’язково включати до колективних договорів та угод підприємств, організацій та установ міста, незалежно від  форм власності та господарювання,  до розділу „Соціальний захист працюючих” питання  соціального захисту  працівників, які вийшли на пенсію, включаючи забезпечення їх санаторно-курортним лікуванням, направлення ветеранів до пансіонатів та будинків відпочинку.

 

Постійно

Виконкоми районних у місті Херсоні рад, керівники підприємств, організацій та установ

 

4.1.5. Створювати умови для нормальної роботи ветеранських організацій, забезпечувати їх  для цього приміщеннями, телефонами та необхідним  обладнанням.

 

Постійно

Виконкоми міської та  районних у місті Херсоні рад, керівники підприємств, організацій та установ

 

4.1.6.  Надавати ветеранам війни та праці  безкоштовних юридичних консультацій позаштатними юристами міської ради ветеранів.

 

 

Постійно

Міська та районні ради ветеранів

 

4.2. Поліпшення житлово-побутових умов та торговельного обслуговування  ветеранів

 

4.2.1.  Вживати заходів щодо охоплення обслуговуванням на дому всіх самотніх ветеранів, які потребують допомоги по догляду за ними.

 

Постійно

Виконкоми  міської та   районних

 у місті Херсоні рад, міська та районні ради ветеранів.

 

 4.2.2.  Забезпечити першочергову обробку документів  і, за наявності права, оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ ветеранам війни, праці, військової служби та органів внутрішніх справ.

 

Постійно

Управління соціальної політики

 

4.2.3. Включати до колективних договорів та угод підприємств, організацій та установ міста, незалежно від  форм власності та господарювання, до розділу „Соціальний захист працюючих” питання  надання допомоги  на поховання  ветеранів, які працювали  до виходу на пенсію (матеріальна допомога, забезпечення транспортом, виготовлення  ритуальної атрибутики  тощо).

 

Керівники підприємств, організацій та установ,

міська, районні та первинні ради ветеранів

 

4.2.4. У рамках виконання міської комплексної програми „Соціальний захист” продовжити  надання пільгових побутових послуг інвалідам війни, учасникам бойових дій, вдовам загиблих у Великій вітчизняній війні, сім’ям загиблих в Афганістані, вдовам  померлих учасників бойових дій, визнаних за життя інвалідами.

 

 

Постійно
Управління соціальної політики,
виконкоми міської та  районних
у місті Херсоні рад 

 

 

 

4.2.5. Проводити роботу з підприємствами, організаціями, комерційними структурами, фондами щодо надання ними благодійної допомоги ветеранам війни, праці, військової служби та органів внутрішніх справ і одиноким непрацездатним громадянам.

 

 

 

Постійно 
Управління  соціальної  політики,
виконкоми  районних у місті рад,
міська та  районні ради ветеранів

 

 

 

 

 

4.2.6.  На виконання Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, сприяти поліпшенню забезпечення ветеранів  продуктами харчування за  соціально доступними цінами.

 

                                    Постійно

Управління  споживчого  ринку,

виконкоми  районних у місті рад

 

4.2.7. Надавати допомогу ветеранам  у забезпеченні твердим паливом, скрапленим газом, ремонті квартир та будинків.

 

Постійно

Виконкоми міської та  районних у місті Херсоні рад

 

4.2.8. Сприяти включенню до колективних договорів та угод підприємств, організацій та установ міста, незалежно від  форм власності та господарювання, до розділу „Соціальний захист працюючих” питання  оздоровлення ветеранів у місцевих санаторіях, пансіонатах, профілакторіях.

 

                                         Постійно

Керівники підприємств, установ та організацій, ради ветеранів

 

4.2.9. Здійснювати постійний контроль за черговістю встановлення телефонів у квартирах ветеранів війни та праці.

 

                                    Постійно

Міська та районні ради ветеранів,

управління транспорту і зв?язку

 

4.3 Медичне обслуговування ветеранів

 

4.3.1.  Підтримувати в лікувально-профілактичних установах міста належні умови для лікування ветеранів війни.

 

Постійно

Управління охорони здоровя

 

4.3.2. Забезпечувати ветеранів війни, які проходять стаціонарне та амбулаторне лікування, необхідними ліками.

 

Постійно

Управління охорони здоровя

 

4.3.3. Забезпечувати проведення щорічного комплексного медичного обстеження і диспансеризації ветеранів війни, відповідно до чинного законодавства.

 

Постійно

Управління охорони здоровя

 

4.3.4. Здійснювати в усіх лікувально-профілактичних установах позачергове обслуговування ветеранів війни та першочергове – ветеранів праці, згідно з чинним законодавством.

 

Постійно

      Управління охорони здоровя

4.3.5. Щорічно при формуванні міського бюджету передбачати збільшення видатків для забезпечення ветеранів війни медикаментами за рецептами лікарів, зубо- та слухопротезуванням ветеранів війни та праці, придбання кардіостимуляторів.    

 

Постійно

Управління охорони здоровя

 

4.3.6. Встановити постійний чіткий контроль за витрачанням бюджетних коштів на лікування, зубо- та слухопротезування ветеранів війни та праці.

 

Постійно

Управління охорони здоровя

 

4.3.7. Вживати заходів  щодо  забезпечення, за потреби, патронажу ветеранів  силами  районних відділень Товариства Червоного Хреста.

 

 

Постійно

Виконкоми районних у місті рад,

районні відділення Товариства Червоного Хреста ( за згодою).

 

4.4. Організація дозвілля та відпочинок ветеранів

 

4.4.1. Продовжувати роботу з охорони пам’яток та пам’ятних місць, пов’язаних  із подіями Великої вітчизняної війни 1941-1945 років.

 

Постійно

Управління культури,

виконкоми районних у місті рад, ветеранські організації

 

4.4.2.  Продовжувати практику  безкоштовного обслуговування вдома ветеранів, які не мають змоги відвідувати бібліотеки,  працівниками бібліотек з видачею книг, газет, журналів, іншої літератури. Залучати до цієї роботи волонтерів.

 

Постійно

                  Управління культури,

                  ветеранські організації

 

4.4.3. Продовжувати роботу з організації колективів художньої самодіяльності, клубів за інтересами, клубів ветеранів війни та праці при закладах культури клубного типу та бібліотеках міста.

 

Постійно

                  Управління культури,

                  ветеранські організації

 

4.4.4.  Продовжувати практику безкоштовного показу художніх фільмів у святкові дні.

 

Постійно

Управління культури

 

4.4.5.  Продовжувати практику шефського культурного обслуговування інтернатних закладів  для пенсіонерів та інвалідів. 

 

Постійно

Управління культури,

              управління освіти

 

 

4.4.6. Продовжувати проведення патріотичної роботи з підлітками та молоддю, відновлення музеїв бойової та трудової слави в навчальних закладах міста. Продовжувати роботу первинних організацій „Нащадки Перемоги” у загальноосвітніх закладах міста.

 

Постійно

Управління освіти,

ветеранські організації міста

 

4.4.7. Проводити роботу з активізації  волонтерського руху серед молоді та пенсіонерів.

 

Постійно

Управління освіти,

ветеранські організації міста

 

 5. Фінансове забезпечення Програми

(за рахунок коштів міського бюджету)

 

 

п/п

 

Основні заходи щодо реалізації  Програми

 

План

2011 року,

грн.

1

2

3

1

Фінансова підтримка Херсонської  міської організації ветеранів війни і праці

 

135 000

 

 

Всього видатків

 

135 000