Сайт Херсонської міської ради
Міська комплексна програма „Цукровий діабет” на 2011/13 роки

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукуватиЕлектронна адреса

 

ХЕРСОНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

 

ІІІ  сесія міської ради VІ скликання

 

від 28.12.2010   №  27

 

Про затвердження
Міської комплексної програми 
„Цукровий діабет” на 2011/13 роки

 

З метою створення в м. Херсоні умов щодо підвищення ефективності надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет, збільшення тривалості та поліпшення якості їх життя, враховуючи Постанову  Кабінету Міністрів України від 19.08.11.2009 № 877 „Про затвердження Державної цільової програми „Цукровий діабет” на 2009-2013 роки”, розпорядження    голови    обласної   державної адміністрації    від   27.08.2010 № 746 „Про проект обласної програми „Цукровий діабет”  на   2010-2013   роки”,   рішення  обласної  ради від 21.10.2010 № 1455 із цього питання, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве  самоврядування в Україні”, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  Міську  комплексну програму „Цукровий   діабет”  на   2011/13 роки (далі – Програма, додається).

2. Управлінню охорони здоровя міської ради ( Гайдученко М.І.):

2.1.Щорічно, під час формування проекту міського бюджету, за наявності фінансового ресурсу, передбачати цільові кошти на виконання Програми в межах загального обсягу бюджетних призначень на утримання галузі охорони здоров’я.

2.2.Забезпечити виконання заходів Програми та щоквартально інформувати про хід їх виконання управління економічного розвитку міської ради.

2.3.Щороку надавати міській раді інформацію про хід виконання Програми.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 22.12.2006 № 204 „Про затвердження Міської цільової програми соціально-просвітницької підтримки хворих на цукровий діабет на 2007/12 роки”.

4.Відповідальність за підготовку та виконання рішення покласти на начальника управління охорони здоров’я міської ради Гайдученка М.І.

5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Ломако Л.В.).

 

Міський  голова         В.В.Сальдо

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішення міської ради

28.12.2010  №  27

 

 

Міська комплексна програма „Цукровий діабет”

на 2011/13 роки

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Цукровий діабет є однією з найважливіших медичних і соціальних проблем м. Херсона. Актуальність проблеми обумовлена високою поширеністю захворювання, тенденцією до зростання кількості хворих, ранньою інвалідизацією, тяжкістю ускладнень діабету,  високою смертністю до настання пенсійного віку.

Сьогодні у м. Херсоні мешкає 7787 хворих на цукровий диабет, у тому числі   2012 хворих  на його інсулінозалежну форму. За останні 10 років захворюваність зросла майже  у 2 рази. Внаслідок розвитку ускладнень діабету (сліпота, ураження нирок, ампутація нижніх кінцівок)  466  осіб є інвалідами.

Трудові втрати внаслідок недоданої продукції мешканцями міста, що стали інвалідами,  складають   щорічно  майже  4 млн. грн.

Найпоширенішими  ускладненнями  цукрового діабету є  ураження нирок -  у 10% хворих, ураження судин очного дна - у 13% хворих, ураження судин нижніх кінцівок – у 43% хворих, артеріальна гіпертензія – у 45% хворих.  Щорічно реєструється до 40 випадків кетоацидозу.

Ураження судин нижніх кінцівок призводить до гнійно – некротичних ускладнень цукрового діабету. Протягом 2009 року лікарнями міста на проведення оперативних втручань з приводу гнійно – некротичних ускладнень цукрового діабету затрачено майже 95 тис. грн. Щорічно внаслідок  інвалідізації, передчасної смерті через ускладнення цукрового діабету втрати міста складають майже 5 млн. грн.

Актуальність прийняття Програми обумовлена потребою у  невідкладних заходах  щодо раннього виявлення цукрового  діабету, забезпечення хворих сучасними   лікарськими засобами, проведення профілактичних,   лікувальних та санітарно – просвітніх заходів.

 

ІІ.  МЕТА  ПРОГРАМИ

Метою програми  є підвищення ефективності заходів, спрямованих на  зниження  рівня  захворюваності  на  цукровий  діабет,  зменшення   кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять  до інвалідності та смерті, а також збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.

 

ІІІ.  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ

-  удосконалення системи  підготовки медичного персоналу, насамперед, для закладів  первинної медико - санітарної допомоги, з питань профілактики, діагностики та лікування хворих;

-  забезпечення постійного скринінгу цукрового діабету  та  його  ускладнень;

- забезпечення належного функціонування системи профілактики, діагностики та лікування хворих;

- упровадження у практику діяльність  стандартів   надання медичної допомоги  хворим на цукровий діабет;

- удосконалення порядку забезпечення хворих  лікарськими засобами та виробами  медичного призначення;

- забезпечення ефективного  функціонування реєстру хворих на цукровий діабет;

-  удосконалення системи  реабілітації хворих.

       

IV. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ,  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ПРОГРАМИ

- підвищення рівня компенсації цукрового діабету до 11 %;

- зниження  кількості діабетичних гангрен до 0,5% ;   

- утримання кількості  хворих  з важким ступенем діабетичної  ретинопатії на рівні 9 % від загальної кількості хворих;

- доведення кількості ампутацій  стопи  з приводу  цукрового   діабету до 5,3 на 100 тис. населення;

- утримання  рівня первинного  виходу на інвалідність унаслідок ускладнень, обумовлених захворюванням  на   цукровий  діабет  на  рівні 1,1 на 10 тис. населення;

- зниження рівня  смертності від ускладнень цукрового діабету   на 10 %.

 

V. ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється в установленому порядку за рахунок міського бюджету, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.