Сайт Херсонської міської ради
У Суворовському районі м.Херсона створений мамологічний кабінет

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукуватиЕлектронна адреса

Проблема онкологічних захворювань молочної залози надзвичайно актуальна в  останнє десятиліття в зв’язку зі  значною тенденцією до росту захворюваності (показник захворюваності по Херсонській  області у 2013році 71,1 на   100 тис.нас).

Для раннього виявлення патології молочної залози, профілактики   занедбаності у Суворовському  районі м.Херсона створений мамологічний  кабінет на  базі поліклініки №2 КЗ «Херсонська міська клінічна  лікарня».

У 2013р мамологом Суворовського району оглянуто 8785 жінок, у  тому числі з приводу захворювань 2209 осіб. Диспансерна група лікаря  мамолога складає 2527 осіб (патологія групи ризику), яка обстежена і оздоровлена протягом року.

У 2013р у Суворовському районі м.Херсона вперше виявлено 48 випадків раку молочної залози, з них 31 випадок виявлений активно при профоглядах, що становить 64,6% від загальної кількості, показник вище міського та  обласного.

У 40 жінок захворювання виявлено у І-ІІ стадії, що значно покращує прогноз і  дає надію на повне одужання.

Кількість занедбаних випадків онкологічної патології молочної залози завдяки активній роботі  мамолога і всіх лікарів амбулаторно-поліклінічної  мережі в останні роки має тенденцію до зниження і становить у 2013р по Суворовському району 6 випадків (у2012 -13). Вікова структура осіб, у  яких у 2013р виявлена патологія молочної залози у занедбаній формі наступна:

старші 70 років – 4 особи;

старші 50 років – 2 особи.

Досвід роботи мамологічного кабінету поліклініки №2 КЗ «Херсонська міська клінічна  лікарня» підтверджує аксіому про необхідність регулярних профілактичних оглядів  жіночого населення з метою  раннього виявлення онкопатології  молочної залози, необхідність широкого застосування для скрінінгових  оглядів мамографії молочної залози всім жінкам старше 40 років щорічно та  проведення активної санітарно-просвітньої роботи.

 

Зав.поліклінікою№2 КЗ «ХМКЛ»
Смірнова І.М.